ספריות - פייטל
close-icon
messenger-icon

קטגורית ארכיון: ספריות

ריכוז ספריות לרספברי פיי

While it can run on other platforms, this project is focused primarily on Raspberry Pi: https://home-assistant.io/ etcher Win32DiskImager (https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/) קרדיט: http://ivanx.com/raspberrypi/ Awesome-raspberrypi: A curated list of awesome Raspberry Pi tools, projects, images and resources. from raspberry_pi מתוך הגיט הב של Thibamek: ספריות לרספברי פיי. https://github.com/thibmaek/awesome-raspberry-pi ומאתר techknowhow.com: Raspberry Pi Disk Images – Definitive List