תנאי פינוי פסולת אלקטרונית

אנחנו בחברת פייטל פועלים לפי “נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח” של המשרד לאיכות הסביבה המצ”ב.

 

https://www.gov.il/blobFolder/guide/extended_producer_responsibility/he/waste_electronic_waste_removal_from_customer_home.pdf

 

הקונה יהא זכאי לפינוי המוצר הקיים עם קבלת המוצר הנרכש בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב–2012.

 

בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע”ב 2012, במועד קבלת המוצר הנרכש, הלקוח רשאי למסור מוצר דומה למוצר הנרכש, ללא כל תמורה או עלות פינוי. את פינוי המוצר הישן יש לתאם מראש, והמוצר הישן יימסר לחנות בו נרכש המוצר החדש או למוביל שיספק לקונה את המוצר שנרכש ויועבר על ידי החברה למחזור או שימוש חוזר. למרות האמור, לא תתאפשר מסירת מוצרים מזיקים.

 
במכירה של מוצרים קטנים ו/או סוללות אין חובת איסוף מוצר ישן על ידי המוביל ועל כן ניתן להשליך את הפסולת בכל אחת ממאות נקודות מוקדי האיסוף של תאגיד מאי אשר פרוסות ברחבי הארץ .