ערכות רספברי פיי

KITOFFPI3PLUS
KUBMC-PI3PLUS
433.00 כולל מע"מ
KUBGAMINGPLUS
437.00 כולל מע"מ
2842229-CASE
WHPLUS
147.00 כולל מע"מ
WHSTARTER
172.00 כולל מע"מ
WHBUDGET
128.00 כולל מע"מ

לוחות פיתוח

2842229
187.00 כולל מע"מ
PIZEROWH
73.00 כולל מע"מ
2427122
156.00 כולל מע"מ
KUBPIZERO
23.00 כולל מע"מ
PIZEROW
50.00 כולל מע"מ
Pack-2RBPI3
210.00 כולל מע"מ
2431426
158.00 כולל מע"מ
2461030
170.00 כולל מע"מ