ערכות לרספברי פיי

Dual Fan Cooling Kit for Raspberry Pi

29.91 כולל מע"מ
32.00 כולל מע"מ
89.00 כולל מע"מ
119.00 כולל מע"מ

כרטיסי רספברי פיי

Raspberry Pi GPS HAT with RTC

192.00 כולל מע"מ

אחסון נתונים

Adapter for 8BitDo USB controller

65.01 כולל מע"מ

רכיבים וחיישנים

PAA5100JE Near Optical Flow SPI Breakout

83.99 כולל מע"מ
55.00 כולל מע"מ

גו'יסטיקים

8BitDo SN30PRO + V2 controller

165.01 כולל מע"מ