לפירוט מלא של כל הצעות המחיר יש להיכנס להקישור הבא:
https://piitel.co.il/my-account/quotes/